Tel: +8602061723729
E-mail: info@chinalabelfactory.com

Product Categories

Contact

Contact Person:Gracie Li

Tel:+86(0)18613072697

Email:info@chinalabelfactory.com

B6, Jiuyu Industrial Park, Xintang Town, Zengcheng, Guangzhou, Guangdong, China


Cotact person: Fannie Ou

Email:fannie@chinalabelfactory.com

Guangzhou Youjia Garment Accessories Co.,Ltd